De HealthCheck ván en dóór cardiologen

Privacy

Wij willen u de hoogste medische kwaliteit bieden, er voor zorgen dat u bij ons een fijne beleving ervaart en dat u een preventieve check-up / screening ontvangt die het beste bij u past. Hiervoor hebben wij uw persoonsgegevens nodig. Wij vinden uw privacy heel belangrijk, daarom gaan wij zorgvuldig met uw persoonsgegevens om.

Onze HealthCheck wordt exclusief uitgevoerd door HartKliniek Nederland. HartKliniek Nederland (HartKliniek) streeft ernaar om uw privacy zo goed mogelijk te waarborgen en zal vertrouwelijk omgaan met de informatie die u bij ons aanlevert. Bij de verwerking van persoonsgegevens neemt HartKliniek de geldende wet- en regelgeving op het gebied van privacy in acht. U kunt hier meer lezen. In onderstaande privacy verklaring informeren wij u over de wijze waarop wij met uw gegevens omgaan die specifiek alleen betrekking hebben over dee website en HealthCheck.

Categorieën persoonsgegevens
Door het gebruiken van de website HealthCheck.nl en de daarop beschikbare diensten laat u bepaalde gegevens bij ons achter. Wij bewerken, bewaren en slaan uw persoonsgegevens uitsluitend op die rechtstreeks door u worden opgegeven of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt om te verwerken.

Afhankelijk van de HealthCheck die u laat (wil laten) verrichten kunnen wij de volgende gegevens verzamelen:

  • NAW gegevens; Geslacht; E-mailadres; Telefoonnummer; Informatie over uw afspraak; IP-adres; Betalingsgegevens.
  • Gegevens betreffende uw gezondheid die u ons ter beschikking stelt, inclusief eerdere verslagen en adviezen van behandeld artsen; Uitslagen van de diagnostische onderzoeken verricht in het kade rvan HealthCheck in een vestiging van HartKliniek (laboratorium uitslagen; Fietstest, ECG en Echo beeldmateriaal); Het medische rapport van de cardioloog van HartKliniek.

Grondslag voor gegevensverwerking
Wij zullen uw medische persoonsgegevens alleen verwerken, opslaan en bewaren op grond van uw uitdrukkelijke toestemming (artikel 9 lid 2 sub a van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Wij verwerken uw persoonsgegevens omdat dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst tussen u en ons, zoals neergelegd in artikel 6 lid 1 sub b van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Daarnaast kunnen wij uw persoonsgegevens verwerken voor een ander gerechtvaardigd belang, zoals het informeren van onze cliënten over actualiteiten of wijzigingen in onze dienstverlening. Deze grondslag is neergelegd in artikel 6 lid 1 sub f van de AVG.

Doeleinden gegevensverwerking
De persoonsgegevens die door ons worden verzameld, worden gebruikt voor de volgende doeleinden:

● Het aanmaken van uw account om u bij HartKliniek Nederland in te schrijven;
● Het inloggen op uw account;
● Het maken en bijhouden van uw medisch dossier;
● Het inplannen van een afspraak;
● Het uitvoeren van (een) diagnostisch(e) onderzoek door een cardioloog / aanvullende medische test(en);
● Het bijhouden van door u aangegeven voorkeuren;
● Het verbeteren van onze dienstverlening aan u;
● Het uitvoeren van overige, door u gevraagde, diensten;
● Bij archivering: voor historische, statistische of wetenschappelijke doeleinden;
● Het bijhouden van resultaten uit eerdere onderzoeken en/of behandelingen;

Verstrekking van uw persoonsgegevens aan derden
Wij verstrekken uw medische persoonsgegevens alleen aan derde partijen indien u daar zelf toestemming voor heeft gegeven. Gegevensverstrekking zonder uw toestemming vindt plaats indien een wettelijke verplichting ons dat voorschrijft.

Website
Tenslotte kan worden gemeld dat HartKliniek Nederland:

  • Google Analytics-cookies gebruikt;
  • een bewerkersovereenkomst met Google heeft gesloten;
  • het laatste octet van het IP-adres heeft gemaskeerd;
  • 'gegevens delen' heeft uitgezet;
  • geen gebruik maakt van andere Google-diensten in combinatie met de Google Analytics-cookies.

Wijzigingen in deze privacy verklaring
Wij behouden ons het recht voor om deze privacy verklaring aan te passen. Deze wijzigingen zullen via deze website bekend worden gemaakt.

Onze contactgegevens
Heeft u nog vragen of opmerkingen na het lezen van bovenstaande? Dan kunt u hiervoor met de Functionaris Gegevensbescherming van HartKliniek contact opnemen per adres: HartKliniek Administratie, Loket Rechten van Betrokkenen, Randstad 21-77, 1314 BJ, Almere.

Patiëntbeoordelingen

logo hk trans