Totaal inzicht in de gezondheid van uw hart

Disclaimer

Het domein healthcheck.nl is sinds 03-03-2003 geregistreerd door Netground (sinds 2015 IS Group B.V.) op verzoek van Spare Capacity BV en is in eigendom van Spare Capacity BV. Hoewel aan alle pagina's van healthcheck.nl de grootst mogelijke zorg is besteed, kunnen er geen rechten aan worden ontleend. Spare Capacity BV aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid die zou kunnen voortvloeien uit de inhoud van de pagina's van de healthcheck.nl-website.

Healthcheck.nl geeft geen medisch advies. Wanneer u gezondheidsklachten heeft raden wij u te allen tijde aan contact op te nemen met uw huisarts of een cardioloog. De informatie op healthcheck.nl is in geen enkel geval een vervanging van de informatie die door een arts of verpleegkundige aan de patiënt wordt verstrekt.

De sites waarnaar healthcheck.nl (door)linkt worden door healthcheck.nl regelmatig gecontroleerd op de betrouwbaarheid van informatie. Toch kan Spare Capacity BV voor de inhoud van de pagina's van derden nooit verantwoordelijk worden gehouden. Spare Capacity BV is niet verantwoordelijk voor de inhoud van die andere websites, voor de privacybescherming op die websites of voor de diensten die eventueel via die websites worden aangeboden.

Copyright: voor alle elementen (teksten, foto's, graphics enz.) van de healthcheck.nl - website geldt: copyright © Spare Capacity BV.

Op de website healthcheck.nl worden gezondheidstesten aangeboden die op verzoek van HealthCheck.nl worden verricht door HartKliniek Nederland. HartKliniek Nederland is een organisatie van zelfstandige behandelcentra voor hart- en vaatziekten. HartKliniek Nederland en/of Spare Capacity BV sluit(en) elke aansprakelijkheid uit wanneer informatie uit verstrekte documenten niet correct, onvolledig of niet tijdig overkomt, evenals indien er schade ontstaat ten gevolge van de documenten en voor schade die ontstaat op moment dat de ontvanger de inhoud van de documenten zelfstandig hanteert binnen de eigen instelling of deze aan derden verstrekt.

Aan e-mailberichten kunnen geen rechten worden ontleend. Een e-mailbericht is uitsluitend bedoeld voor het stellen van vragen of het maken van op- en/of aanmerkingen met betrekking tot de website healthcheck.nl en is uitdrukkelijk niet bedoeld voor het stellen van medische vragen. E-mailberichten (inclusief de bijlagen) kunnen vertrouwelijk zijn. Als u een e-mailbericht per abuis hebt ontvangen, wordt u verzocht de afzender te informeren en het bericht te wissen. Het is niet toegestaan om dit bericht, geheel of gedeeltelijk, zonder toestemming te gebruiken of te verspreiden. HartKliniek Nederland en/of Spare Capacity BV sluit(en) elke aansprakelijkheid uit wanneer informatie in een e-mailbericht (inclusief de bijlagen) niet correct, onvolledig of het niet tijdig overkomt, evenals indien er schade ontstaat ten gevolge van het e-mailbericht (inclusief de bijlagen) en voor schade die ontstaat op moment dat de ontvanger de inhoud van het e-mailbericht (inclusief de bijlagen) zelfstandig hanteert binnen de eigen instelling of deze aan derden verstrekt.

De persoonlijke gegevens die u op healthcheck.nl invult, zijn gericht aan de medewerkers van HartKliniek Nederland en worden uitsluitend gebruikt om uw bericht af te handelen. Uw gegevens worden niet voor andere doeleinden gebruikt en worden nooit aan personen buiten HartKliniek Nederland (voor welk doel dan ook) ter beschikking gesteld.

De HealthCheck beoogt u te informeren over risico’s die u loopt op het krijgen van ziekten, met name aan hart- en bloedvaten. Met de huidige stand van de wetenschap kunnen de risico’s niet met zekerheid worden vastgesteld. Ook als het eindresultaat een laag risico aangeeft, betekent dat niet dat u gevrijwaard zult blijven van ziekten aan hart- en of bloedvaten. De HealthCheck kan, naast een risicometing, ook een onderzoek naar aanwezige ziekten zijn. In dat laatste geval wordt ook geïnformeerd naar klachten en er wordt mogelijk een diagnose gesteld. De HealthCheck geeft in dat geval een uitsluitsel over de mogelijke aanwezigheid van ziekte. Indien u echter last heeft van klachten zoals bijvoorbeeld kortademigheid, pijn op de borst, hartkloppingen, duizeligheid of anderszins en als u zich zorgen maakt, dient u altijd uw huisarts te raadplegen.