088 - 500 2000
HealthCheck.nl Zeker de toekomst in met het beste preventief medisch onderzoek door cardiologen

FAQ / Veelgestelde vragen

Wat is een HealthCheck

Onze HealthCheck bestaat uit gericht cardiologisch onderzoek naar hart en vaatziekten en naar de kans op het krijgen van hart en vaatziekten. Het geeft u de mogelijk om u na te laten kijken door de cardioloog zonder dat u bent verwezen door uw huisarts. U krijgt, afhankelijk van welk programma u kiest, inzicht in de gezondheidstoestand (en eventuele afwijkingen) van uw hart en de grote bloedvaten (aorta). De HealthCheck wordt verricht met moderne onderzoekstechnieken en naar de laatste wetenschappelijke inzichten. Omdat ieder mens uniek is, kan dit medische onderzoek worden afgestemd op uw persoonlijke situatie. Uw medische verleden, de familiaire risico’s en eventuele klachten vormen hierbij de basis.

Heb ik een verwijzing nodig?

Nee. U heeft geen verwijzing nodig om bij onze cardioloog te komen voor een grondig onderzoek in de vorm van een van onze HealthCheck's. U betaalt zelf de kosten en het onderzoek gaat geheel buiten uw zorgverzekering om.

Is een HealthCheck voor mij zinnig?

Het is vooral bedoeld voor mensen die een verhoogd risico lopen zoals bij roken, overgewicht, hoge bloeddruk, suikerziekte en/of voor mensen bij wie hart- en vaatziekten in de  familie voorkomen. Ook mensen die klachten hebben zoals vermoeidheid, pijn op de borst of bijvoorbeeld hartkloppingen, kunnen baat hebben. Ook worden HealthCheck's gedaan bij hartpatiënten die uit reguliere ziekenhuis-controles zijn ontslagen en die toch jaarlijks willen worden gecontroleerd bij de cardioloog. Wij adviseren voor iedere man vanaf 50 jaar een jaarlijkse HealthCheck. Voor vrouwen is dat verstandig vanaf 55 jaar, maar  vrouwen met specifieke risico's, zoals een vroege overgang of ernstige zwangerschapscomplicaties ('vrouwenhart'), worden geadviseerd zich eerder te laten nakijken.

Welke HealthCheck moet ik kiezen?

Wij bieden verschillende programma's aan. Het beste is dat u zelf de voor u meest geschikte HealthCheck kiest en hiervoor een afspraak maakt. Tijdens uw bezoek aan onze cardioloog kunt u vervolgens, in overleg met onze cardioloog, nog bepalen of het door u gekozen programma eventueel nog dient te worden uitgebreid. Kijk onder: Kies uw HealthCheck.

Nazorg

Wanneer er iets afwijkends wordt gevonden, kunt u direct geholpen worden door de cardioloog. Mocht er iets afwijkends worden gevonden buiten het cardiologische specialisme, dan wordt u versneld doorverwezen naar de juiste specialist. Ook als blijkt dat u niet terecht kan bij de reguliere gezondheidszorg in Nederland, dan kunnen wij u mogelijk verder helpen. Wanneer het een afwijking betreft die onmiddellijk ingrijpen vereist, is het mogelijk in een ziekenhuis naar keuze te worden opgenomen zodat de behandeling direct kan plaatsvinden. In dit geval vergoedt uw zorgverzekeraar de behandeling.

Vindt er ook een behandeling plaats?

Nee. De HealthCheck is uitsluitend een preventief medisch onderzoek met persoonlijke uitslag en advisering. Indien er een afwijking worden gevonden, zal dit met u worden besproken en kan u, als u dat wenst, contact worden opgenomen met uw huisarts. In overleg met uw huisarts kan daarna behandeling plaatsvinden in HartKliniek of elders. Zie ook onder 'nazorg'.  

Privacy

Om privacy redenen worden uw onderzoeksresultaten niet aan derden verstrekt. Onze medewerkers hebben geheimhoudingsplicht. Er wordt alleen naar u verslag uitgebracht. U krijgt dit verslag (rapport) mee naar huis.

Wat wordt er allemaal nagekeken en hoe wordt dat gedaan?

De cardiologen van HartKliniek bieden 6 verschillende HealthCheck programma's aan, variërend van de HealthCheck Basis voor alleen een hartfilm (ECG) en om de kans op het krijgen van bijvoorbeeld een hartaanval bij u te bepalen tot aan de meest uitgebreide HealthCheck Compleet. Van cholesterol- en glucosegehalte meting tot aan echocardiografie en het risico op plotse dood tijdens intensieve inspanning zoals bijvoorbeeld bij sporten. Kijk onder: Kies uw HealthCheck.

Als er tijdens de onderzoeken niets gevonden wordt, weet ik dan zeker dat ik niets markeer?

100% zekerheid kan niemand in de gezondheidszorg geven. Preventief onderzoek blijft een momentopname. De onderzoeken geven wel een uitgebreid en nauwkeurig beeld van uw gezondheidssituatie op dat moment naar de huidige inzichten. De cardiologen kunnen een goede diagnose stellen. Eventuele aandoeningen kunnen via een HealthCheck in een vroeger stadium worden ontdekt, wat de kans op genezing of stabilisering aanzienlijk verhoogt.

Wanneer krijg ik de uitslag?

U krijgt direct aansluitend op uw HealthCheck persoonlijk van de cardioloog de uitslag. De uitslag krijgt in een rapport meer naar huis.

Hoe betaal ik?

Voor HealthCheck’s wordt u gevraagd vooraf te betalen. Dat kan door middel van het overmaken van het verschuldigde bedrag op onze rekening per bankopdracht (rekeningnummer: NL95INGB0006152863) onder vermelding van de door u gekozen test en datum afspraak, dan wel ter plekke in de vestiging van HartKliniek Nederland door middel van pinpas betaling aan de balie.

Moet ik voor een HealthCheck een afspraak maken?

Voor een HealthCheck is het beter dat u vooraf even met ons belt om een afspraak te maken (tel: 088-500200).

Waar worden de HealthCheck's verricht?

De HealthCheck’s worden verricht in alle medische centra van HartKliniek Nederland (kijk op: locaties). Tegen meerprijs kan een HealthCheck worden gedaan bij u thuis cq een locatie van uw keuze.

’Spacer’

HartKliniek Nederland

Logo HartKliniek Nederland