088 - 500 2000
HealthCheck.nl Zeker de toekomst in met het beste preventief medisch onderzoek door cardiologen

Praktiserende cardiologen met aandacht voor preventie en vroegdiagnostiek

Alleen het beste is goed als het gaat om medische checkup's: De HealthCheck ván en dóór cardiologen.

Een gedegen Nederlandse medische artsenopleiding is de basis voor kwaliteit van zorg. Wij vinden dit echter niet genoeg. Een HealthCheck op het gebied van hart- en vaatziekten mag en kan, naar onze mening, alleen worden gedaan door praktiserende hartspecialisten (cardiologen) en niet door basisartsen of verpleegkundigen. Met de juiste vragen en gericht onderzoek kan uw hartprobleem met grote zekerheid worden aangetoond dan wel worden uitgesloten. Alleen bijvoorbeeld een 'CT-scan van het hart' of alleen een oppervlakkige screening door een arts die zelf geen hartpatiënten ziet, is onvoldoende. Ongefundeerde testen kunnen leiden tot uitslagen die verwarring geven over hoe dan verder en artsen die niet alle ins en outs weten van hart- en vaatziekten 'wil je niet aan je bed hebben'. Een gedegen inzicht in uw huidige én toekomstige gezondheidheid kan dan ook alleen worden verkregen door cardiologen die een grote ervaring hebben, die beschikken over actuele vakkennis en die geïnteresseerd zijn in preventie en vroegtijdige diagnostiek. Cardiologen die ook kennis willen en kunnen nemen van uw specifieke ziektegeschiedenis en die aandacht hebben voor uw persoonlijke klachten, onzekerheden en vragen. Kortom: Goed luisteren en handelen wanneer en hoe het nodig is.

 

’Spacer’

HartKliniek Nederland

Logo HartKliniek Nederland