088 - 500 2000

HealthCheck Cardiologie alle programma's

Onze HealthCheck-progamma's zijn opgesteld door onze cardiologen naar de laatste stand van de medische wetenschap. Er wordt een gerichte preventieve screening gedaan naar het hebben of het krijgen van hart- en vaatziekten. U kunt in al onze klinieken terecht en u heeft geen verwijzing nodig.

U heeft de keuze uit de volgende HealthCheck-programma's:


HealthCheck Echo €335,-
Consult cardioloog met ECG (Hartfilm), bloeddruk plus ECHO HART. Belangrijk bij onbegrepen vermoeidheid en kortademigheid

HealthCheck Fietstest €399,-
Consult cardioloog met ECG (Hartfilm), lichamelijk onderzoek plus FIETSTEST. Belangrijk bij druk of pijn op de borst


HealthCheck Sport Basic €525,-
Consult cardioloog met pre-participatie onderzoek / risico inschatting voor top- en breedte sporters en actieve recreanten


HealthCheck Sport Pro €835,-
Consult cardioloog met pre-participatie onderzoek inclusief VO2max voor top- en breedte sporters en actieve recreanten


HealthCheck Vrouwenhart €599,-
Consult vrouwencardioloog. Vrouwenhart. Speciaal voor vrouwen met onbegrepen en/of atypische klachten


HealthCheck Compleet €699,-
Consult cardioloog met totale screening op de polikliniek cardiologie met berekening 10-jaarsrisico op ziekte of sterfte door hart -vaatziekten

De onderzoeken worden binnen 1 tot 2 uur uitgevoerd en kunnen plaatsvinden wanneer het u uitkomt. Dus ook in de weekeinden. U krijgt na afloop van de onderzoeken direct een persoonlijk advies van de cardioloog. Wanneer er iets afwijkends wordt gevonden, kunt u direct geholpen worden door de cardioloog. Mocht er iets afwijkends worden gevonden buiten het cardiologische specialisme, dan wordt u versneld doorverwezen naar de juiste specialist. Aan een preventief onderzoek zijn wel kosten verbonden.

Belangrijk om te weten over een preventief echo-onderzoek is dat:

  • kleine afwijkingen niet altijd kunnen worden opgespoord;
  • er soms ook afwijkingen worden gevonden waarvoor behandeling niet nodig of niet mogelijk is;
  • er aanvullende kosten worden gerekend indien u kiest voor aanvullend stress-echo onderzoek.

 

 

 

’Spacer’

HartKliniek Nederland

Logo HartKliniek Nederland