088 - 500 2000

HealthCheck Vrouwenhart

Consult vrouwencardioloog zonder verwijzing. Speciaal voor vrouwen met onbegrepen (en/of niet serieus genomen) atypische klachten gericht op vrouwspecifieke factoren. Soms kan het verstandig zijn om een second opinion of tweede mening aan te vragen.

Bij vrouwen uiten hartklachten zich vaak anders dan mannen. Soms worden klachten verward met overgangsklachten. Er zijn in de cardiologie naast de verschillen in klachten ook verschillen in de behandeling. De HealthCheck Vrouwenhart is gericht op man/vrouw verschillen die van belang kunnen zijn in diagnosestelling. Het is een specifieke checkup naar vrouwspecifieke aspecten van hartvaatziekten.

  • Consult met cardioloog met speciale aandacht voor eventuele 'vage" klachten met het oog op menstruatie, overgang, zwangerschap, overmatige gezichtsbeharing (PCOS) etc.
  • Lichamelijk onderzoek (hart en longen, bloeddruk)
  • Bloed-onderzoek op totaal cholesterol, triglyceriden, HDL ('gunstig cholesterol'), LDL ('ongunstig cholesterol') en Glucose (suiker)
  • ECG (12 kanaals-hartfilmpje)
  • FIETSTEST (inspanningstest met ECG-recording)
  • Echocardiografie (echo van het hart)
  • Berekening van uw risico op ziekte of sterfte door hartvaatziekten binnen 10 jaar (NHG Standaard CVRM)
  • Direct uitslaggesprek inclusief schriftelijke rapportage naar alleen u
  • Op indicatie kan de HealthCheck Vrouwenhart worden uitgebreid met een beeldvormend zuurstof-tekort detectietest (Dobutamine Frequentie Echocardiografie, 799,- euro extra) 

Ander HealthCheck-programma kiezen 

Naar de cardioloog wanneer u dat zelf wil! De HealthCheck® VROUWENHART wordt uitgevoerd door een cardioloog van HartKliniek Nederland volgens de laatste wetenschappelijke inzichten. Uw eigen risico wordt niet aangesproken.

Een vrouw loopt twintig keer meer kans om aan een hart- en vaatziekte te overlijden dan aan borstkanker. Het idee dat hartinfarcten alleen of voornamelijk mannen treffen, is achterhaald. Vrouwen genieten tot aan de menopauze een zekere bescherming door de aanwezigheid van oestrogeen. Maar in feite worden ze evenzeer getroffen als mannen, zij het gemiddeld vijf tot tien jaar later. Alles wat we weten over hart- en vaatziekten komt uit onderzoek dat voornamelijk bij mannen is gedaan. Niet bij vrouwen dus. Als u zich alleen al bedenkt dat het vrouwelijk X-chromosoom 1098 genen heeft en het mannelijk Y-chromosoom 86 genen, dan kun je niet zomaar zeggen: dit is de mens en wat voor mannen geldt, geldt ook voor vrouwen. Dat werkt gewoon niet zo. De HealthCheck Vrouwenhart is niet alleen interessant voor vrouwen van middelbare leeftijd. Ook relatief jonge vrouwen kunnen ernstige hartproblemen hebben. Vooral bij vrouwen die ernstige zwangerschapscomplicaties hebben gehad moeten artsen extra alert zijn. Deze vrouwen hebben al jong een groter risico op hart- en vaatziekten. Met name bij jonge vrouwen wordt een hartinfarct nogal eens gemist. Dit komt onder meer doordat de klachten (symptomen) vaak anders en minder duidelijk zijn dan bij mannen. Soms worden klachten verward met overgangsklachten. Een in vrouwencardiologie-geïnteresseerde cardioloog is hier alert op. Ook kan het voorkomen dat er bij een vrouw sprake is van een 'normale' uitslag van een hartkatherisatie-onderzoek naar de kransslagaderen (coronair-angiografie) terwijl er toch zuurstof-tekort is op het hart (vernauwing van de kleine bloedvaatjes van het / microvasculair lijden en/of spasmen van deze vaatjes).

’Spacer’

HartKliniek Nederland

Logo HartKliniek Nederland