088 - 500 2000

HealthCheck.nl werkt exclusief samen met de cardiologen van HartKliniek

HartKliniek Nederland is marktleider in cardiovasculaire (HealthCheck) screening op het krijgen ván en controle op aanwezige hart- en vaatziekten en risico-stratificatie. Alle HealthCheck-programma’s voldoen aan alle kwaliteitseisen van de NVVC (Nederlandse Vereniging voor Cardiologie), de Multidisciplinaire Richtlijn Preventief Medisch Onderzoek van de Koninklijke Nederlandse Maatschappij voor Geneeskunde (KNMG) en zijn wetenschappelijk onderbouwd naar breed gedragen medische inzichten en aanbevelingen.

De Nederlandse cardiologen Menno Baars en Chris Hie zijn de oprichters van HartKliniek Nederland. Baars studeerde geneeskunde aan de Universiteit van Utrecht en aan Harvard Medical School en werd opgeleid tot cardioloog in het vermaarde hartcentrum van het Antonius Ziekenhuis te Nieuwegein. Chris Hie volgde zijn training in het OLVG, het grootse interventie-hartcentrum van Amsterdam. In 2014 verlieten zij samen de ziekenhuiswereld met als missie ‘veel betere’ cardiologie te gaan aanbieden door het vermijden van onnodige zorg. Zo werd het geheel zelfstandige ‘HartKliniek Nederland’ geboren, met inmiddels vestigingen door heel Nederland. Baars en Hie vinden dat het om de menselijke maat gaat en dat dit pas kan als niet meer complexe organisaties zoals ziekenhuizen centraal staan, maar alleen nog maar waar het om echt gaat: de cliënt, de patiënt én de dokter. Zorg gaat namelijk om mensen én om het mensenlijke kapitaal. Om artsen die door tijd te nemen het probleem van de patiënt beter kunnen inschatten op waarde en die met compassie naar de beste oplossing zoeken. En dat is het geval in alle vestigingen van HartKliniek. Hier werken alle cardiologen volgens de ideeën van Baars en Hie. Dat betekent ook, dat als u naar HartKliniek gaat, u alle tijd van de cardioloog zelf krijgt en niet wordt gezien door een verpleegkundige of arts-assistent. Alleen de volle aandacht van de medisch specialist garandeert een scherpe screening en diagnose en een op maat gesneden advies of behandelplan. 

Op iedere HealthCheck volgt een deskundig advies en, zo dat nodig is, een medisch vervolgtraject in een topziekenhuis of kliniek naar keuze. U kunt van ons verwachten dat wij op een rustige, geduldige manier luisteren naar uw wensen en klachten en grondig onderzoek doen. Onze cardiologen zijn zeer ervaren en u krijgt onderzoek met de modernste apparatuur en het beste wat de cardiologie op dit moment te bieden heeft. De check-up door onze cardioloog gaat volledig buiten de zorgverzekeraar en huisarts om en kan zo uitgebreid zijn als u maar wenst.

’Spacer’

HartKliniek Nederland

Logo HartKliniek Nederland