Totaal inzicht in de gezondheid van uw hart

Healthcheck Sport Basic

Tijdens het sporten is het risico op een fatale hartstilstand (sudden cardiac death (SCD)) hoger dan in rust, vooral bij personen met een latente hartafwijking.

Bij sporters jonger dan 35-40 jaar gaat het voornamelijk om structurele hartaandoeningen (HCM hypertrofe cardiomyopathie, ACM aritmogene rechter ventrikel cardiomyopathie en congenitale coronaire arterie anomalie), maar ook om vroegtijdige coronaire pathologieën. Bij sporters ouder dan 35-40 jaar gaat het meestal om coronaire atherosclerose en is SCD het gevolg van een fataal hartinfarct.

Met een cardiologische sportscreening wordt getracht een pathologie of anomalie die kan leiden tot SCD vroeg te identificeren, zodat een tijdige aanpak de toekomstige mortaliteit en morbiditeit kan reduceren.

Een HealthCheck Sport Basic bestaat uit de volgende onderdelen:

 • Gesprek met de cardioloog.
 • Bespreking typische risico's met betrekking tot uw sportbeoefening.
 • Bespreking van uw persoonlijke en familiale voorgeschiedenis.
 • Bloeddrukmeting
 • ECG (12 kanaals-hartfilm in rust).
 • Echocardiografie (echo van het hart).
 • Inspanningstest (fietstest onder ECG en bloeddruk controle).
 • Uitslag-bespreking inclusief schriftelijke rapportage.

Let op: Bij een sportscreening bestaat er (nog) geen algemeen aanvaard screeningprotocol. Plotse hartdood (SCD) is een bij sporters weinig voorkomend fenomeen dat door actieve screening niet volledig vermeden kan worden. De cardiale etiologie van SCD is zeer divers en kan niet altijd worden opgespoord.

Daarnaast:

 • kunnen met een echo kleine afwijkingen niet altijd kunnen worden opgespoord.
 • Kunnen er soms ook afwijkingen worden gevonden waarvoor behandeling niet nodig of niet mogelijk is.
 • kan een normaal (of binnen de norm) ECG een hartafwijking niet altijd uitsluit.
 • de waarde van een fietstest vooral ligt in risicostratificatie bij personen met een laag of juist hoog risico op hart- en vaatziekten.
 • de kans op een fout-positief of fout-negatief testresultaat in ogenschouw dient te worden genomen.
 • de impact van een vals positief resultaat niet onderschat mag worden. U kunt nodeloos ongerust worden gemaakt.
 • de bloeddruk een aanzienlijke spontane variatie in de tijd kent.
 • het advies aan de sporter met cardiale afwijkingen van de norm maatwerk is.

Prijs: €525,-