Totaal inzicht in de gezondheid van uw hart

HealthCheck Vrouwenhart

Bij vrouwen uiten hartklachten zich vaak anders dan mannen. Soms worden klachten verward met overgangsklachten. Terecht dat er de laatste tijd meer aandacht is voor hart- en vaatziekten bij vrouwen. Zeker nu we weten dat met name bij jonge vrouwen het hartinfarct nogal eens wordt gemist. Dit komt onder meer doordat de klachten vaak anders en minder duidelijk zijn dan bij mannen. Dit is zorgwekkend omdat hart- en vaatziekten een belangrijke doodsoorzaak zijn bij vrouwen.

Soms worden ten onrechte mogelijke signalen voor hart- en vaatziekten afgedaan als overgangsklachten of (pre)menstruele klachten. Zeker na de overgang moeten vrouwen alert zijn op de risicofactoren voor hart- en vaatziekten zoals hoge bloeddruk en hoog cholesterol. De HealthCheck Vrouwenhart is een preventieve screening die precies is afgestemd op vrouwen en hart- en vaatziekten.

Een HealthCheck Vrouwenhart bestaat uit de volgende onderdelen:

 • Consult met cardioloog.
 • Inventarisatie van de algemeen belangrijkste risicofactoren op hart- en vaatziekten.
 • Focus op het vrouwspecifiek profiel rondom overgang, zwangerschap etc..
 • Bloeddrukmeting
 • Bloedonderzoek (totaal cholesterol, triglyceriden, HDL 'gunstig cholesterol', LDL 'ongunstig cholesterol' en Glucose 'suiker').
 • ECG (12 kanaals-hartfilmpje).
 • Echocardiografie (echo van het hart, inclusief pompfunctie, hartkleppen en afmetingen).
 • Inspanningstest (fietstest onder ECG en bloeddruk controle).
 • Direct uitslag-bespreking inclusief schriftelijke rapportage.
 • Op indicatie kan deze HealthCheck worden uitgebreid met een DFE stress-echo onderzoek (extra kosten).*

*Alleen op medische indicatie en indien u hiervoor kiest, kan de HealthCheck Vrouwenhart worden uitgebreid met een beeldvormend zuurstoftekort detectie-test met hoge betrouwbaarheid in de vorm van een Dobutamine Frequentie Stress-Echocardiografie. Dit onderzoek vindt in dagbehandeling plaats tijdens een speciale tweede afspraak. Hiervoor wordt € 799,- extra aan kosten berekend.

Belangrijk om te weten over een preventief onderzoek is dat:

 • Kleine afwijkingen niet altijd kunnen worden opgespoord.
 • Er soms ook afwijkingen worden gevonden waarvoor behandeling niet nodig of niet mogelijk is.
 • Een normaal ECG een hartafwijking niet altijd uitsluit.
 • Bloeddruk een aanzienlijke spontane variatie in de tijd kent.
 • Een fietstest een zeer beperkte plaats heeft bij vrouwen als diagnosticum.
 • De kans op een fout-positief of fout-negatief testresultaat in ogenschouw dient te worden genomen.

Prijs: €599,-