088 - 500 2000
HealthCheck.nl Zeker de toekomst in met het beste preventief medisch onderzoek door cardiologen

Zorgverzekering

Een preventief medisch onderzoek wordt nooit vergoed vanuit de basisverzekering. Sommige aanvullende verzekeringen vergoeden wel (een deel van) preventief medische onderzoeken. Afhankelijk van de voorwaarden van uw zorgverzekering kunt u de kosten van onze HealthCheck mogelijk volledig, dan wel voor een deel, vergoed krijgen door uw zorgverzekeraar. Of de HealthCheck van HartKliniek vergoed wordt, is afhankelijk van bij wie u verzekerd bent en hoe. Verscheidene verzekeraars bieden in hun aanvullende pakket een volledige of gedeeltelijke vergoeding voor preventieve checkups. Een eventuele tegemoetkoming cq vergoeding dient u zelf te reclameren bij uw verzekeraar.

’Spacer’

HartKliniek Nederland

Logo HartKliniek Nederland