Totaal inzicht in de gezondheid van uw hart

Hoe gaat een HealthCheck in zijn werk?

Een HealthCheck bestaat uit een aantal basiselementen, uitbreidingsmogelijkheden en uiteraard het uitslaggesprek en rapportage.

Basiselementen

Gesprek met de cardioloog
Aandacht voor uw klachten, medische voorgeschiedenis, eventueel medicatiegebruik en uw risicofactoren.

Cardiologisch lichamelijk onderzoek
Uw bloed bevat allerlei informatie die niet op een scanner kan worden gezien. In uw bloed onderzoeken wij uw vetgehalte (cholesterol) en suikerspiegel. Een verhoogd cholesterol of suikergehalte zijn bekende risicofactoren voor hart- en vaatziekten, zoals aderverkalking.

Cholesterol is een belangrijke stof voor het lichaam. Een te hoog cholesterol gehalte kan uw bloedvaten nauwer maken. Daarom is het belangrijk om de waardes te weten.

ECG

Met een ECG (electrocardiogram), ook wel ‘hartfilmpje’ genoemd wordt de elektrische activiteit van het hart in kaart gebracht en kunnen onze cardiologen in een vroeg stadium hartproblemen analyseren. Een normaal ECG sluit eventueel hartfalen vrijwel uit.

Uitbreidingsmogelijkheden

Echo van het hart

Door gebruik te maken van echocardiografie kunnen bewegende beelden van het hart worden gemaakt. Hierdoor is de functie van het hart goed te beoordelen. De functie van de verschillende hartkamers is goed te zien, waardoor bijvoorbeeld na een doorgemaakt hartinfarct precies de ernst en de locatie hiervan kan worden bepaald. En ook kan de EF ejectiefractie (is de maat voor de pompwerking van het hart) worden berekend. Daarnaast worden de hartkleppen beoordeeld.

Fietstest

Een inspanningstest (ergometerie) geeft informatie over zuurstoftekort, een dreigend hartinfarct en meer. Bij een fietstest wordt een hartfilm gemaakt terwijl u fietst. Hierbij worden uw hartritme en bloeddruk gemeten en kan gecontroleerd worden of uw hart zuurstoftekort heeft bij inspanning. Zuurstoftekort kan wijzen op vernauwde kransslagaderen van het hart.

Het onderzoek geeft de cardioloog een indruk van de functie van de kransslagaderen, uw conditie (inspanningstolerantie), uw bloeddruk opbouw bij inspanning en eventuele hartritmestoornissen.

Fietstest met VO2max meting

Een inspanningstest met VO2max meting geeft niet alleen informatie over het hart, maar ook over de zuurstofopname in de longen. Deze test meet het maximale zuurstofopnamevermogen; de hoeveelheid zuurstof die iemand bij maximale inspanning kan benutten. Dit is een maat die goed gebruikt kan worden door sporters om de conditie te monitoren.

Vaat-echo aorta

Door middel van een echo wordt de grote lichaamsslagader (aorta) in beeld gebracht waarbij de omvang (diameter) meestal goed kan worden gemeten. De aorta wordt gemeten vanaf het hart tot in de buik. Hierdoor kunnen afwijkingen zoals een uitbochting (aneurysma) voortijdig worden ontdekt.

Holter onderzoek

Door middel van een holter kan de cardioloog gedurende 24 uur uw hart thuis monitoren en onderzoeken. Dit is handig als u last heeft van overslagen of hartkloppelingen. Ook kunnen hiermee te trage hartritmes worden opgespoord. Bijvoorbeeld als u last heeft van duizelingen of flauwvallen.

Spirometrie

Spirometrie is een medisch onderzoek dat de functie van de longen meet. Voor het uitvoeren van een spirometrie wordt gebruikgemaakt van een spirometer.

Dobutamine Frequentie Echocardiografie

Uw cardioloog kan ervoor kiezen om een Dobutamine Frequentie Echocardiografie (DFE) uit te voeren als een fietstest onvoldoende inzicht geeft in het uitsluiten van zuurstofgebrek. Een DFE wordt alleen uitgevoerd als er een medische noodzaak is.

Uitslag en rapportage

Berekening van uw risico

Er wordt een berekening gemaakt van uw risico op ziekte of sterfte door hart- en vaatziekten binnen 10 jaar. Deze berekening is gebaseerd op de SCORE (NHG standaard 2012).

Ieder mens heeft risicofactoren, dit hangt samen met de levensstijl. Een aantal risicofactoren zijn niet te beïnvloeden, zoals leeftijd, maar een aantal risicofactoren zijn wel te beïnvloeden. Denk aan stoppen met roken. De cardioloog kan u vertellen hoeveel minder risico u loopt als u bijvoorbeeld stopt met roken, meer gaat bewegen, etc.. De cardioloog geeft inzicht in het verbeteren van uw gezondheid door aanpassingen in uw leefstijl te maken. Het kan zijn dat u door aanpassingen te maken in uw leefstijl, u een enorme gezondheidswinst boekt.

Direct uitslaggesprek inclusief schriftelijke rapportage

U krijgt direct aansluitend op uw HealthCheck persoonlijk van de cardioloog de uitslag en de rapportage van uw onderzoeken en resultaten mee naar huis. De rapportage gaat alleen naar u en wordt niet naar uw huisarts gestuurd.

Indien er een belangrijke afwijking wordt gevonden dan is er bij de cardioloog direct de mogelijkheid tot behandeling en nazorg. Uw huisarts wordt vanaf dat moment betrokken bij uw zorgvraag en u gaat over naar de reguliere, verzekerde zorg.