Totaal inzicht in de gezondheid van uw hart

Tarieven

Een HealthCheck is een preventief gezondheidsonderzoek die u op eigen initiatief laat uitvoeren en dus zonder verwijzing van uw huisarts kunt aanvragen. Een HealthCheck is niet verstandig als u hartklachten heeft. Ga bij hartklachten naar uw huisarts.

HealthCheck Echo                         € 335,-
HealthCheck Fietstest                   € 399,-
HealthCheck Sport Basic              € 525,-
HealthCheck Sport Pro                 € 835,-
HealthCheck Vrouwenhart           € 599,-
HealthCheck Compleet                 € 665,-

Vergoeding zorgverzekeraar

Doordat de HealthChecks op uw eigen initiatief worden uitgevoerd worden de HealthChecks niet vergoed door uw zorgverzekeraar. U betaalt zelf de kosten. Uw wettelijk verplicht eigen zorgrisico van € 385,- (2021) wordt bij een HealthCheck niet aangesproken.

Of u alsnog (een deel van de) kosten vergoed krijgt van uw zorgverzekeraar, is afhankelijk van uw zorgverzekeraar en van de soort (meestal aanvullende) verzekering. Verschillende zorgverzekeraars bieden in een aanvullend pakket waarin een (gedeeltelijke) vergoeding voor gezondheidchecks. U dient zelf bij uw verzekeraar te informeren of u voor vergoeding in aanmerking komt en u dient de kosten zelf bij uw verzekeraar te reclameren. Dit gaat geheel buiten HartKliniek om.

Indien er een aandoening of afwijking wordt geconstateerd, kunt u bij HartKliniek aansluitend voor behandeling terecht. U heeft dan wel een (huis)artsverwijzing nodig. Met deze verwijzing vergoedt uw zorgverzekeraar de behandeling.

No-show tarief

Als u zonder geldige (en voor ons acceptabele) reden niet op uw afspraak verschijnt, moet u ons een bedrag betalen. Dit is het wegblijftarief, ook wel no-show- tarief genoemd. Het wegblijftarief bedraagt 100% van de kosten van de voor u gereserveerde HealthCheck/test met een minimum van € 335,-.

BTW

Over onze diensten aan particulieren is geen btw verschuldigd tenzij de test als PMO voor en in opdracht voor bedrijven en organisaties wordt gedaan of wordt gedaan bij particulieren in opdracht van een verzekeraar.