088 - 500 2000
HealthCheck.nl Zeker de toekomst in met het beste preventief medisch onderzoek door cardiologen

HealthCheck vooral ook voor vrouwen

Het is belangrijk onderscheid in te maken in het 'mannenhart' en het 'vrouwenhart', omdat beide harten gewoon niet dezelfde kenmerken, signalen en klachten hebben.

Wat weten we bijvoorbeeld van het vrouwenhart?

  • Een verhoogde bloeddruk of zwangerschapsvergiftiging tijdens de zwangerschap geeft een verhoogd risico
  • Hartklachten bij vrouwen worden vaak verward met klachten die ook aanwezig zijn tijdens de overgang of stress
  • Klachten die een voorbode kunnen zijn van een hartinfarct uiten zich bij mannen anders dan bij vrouwen
  • Hartklachten ontstaan bij vrouwen gemiddeld 7-10 jaar later dan bij mannen
  • Hart- en vaatziekten zijn doodsoorzaak nummer 1 onder vrouwen

Dat klachten zich bij vrouwen anders uiten dan bij mannen kan levensgevaarlijk zijn. Want wanneer u bepaalde klachten ervaart die aan meerdere oorzaken toe te schrijven zijn, kunnen ze worden 'gemist' waardoor u verstoken blijft van de juiste behandeling. Naast de ‘typische’ hartinfarct signalen als drukkende pijn op de borst, uitstraling naar de bovenarm, zweten, en misselijkheid kunnen vrouwen ook nog andere klachten ervaren. Voorbeelden hiervan zijn pijn in de bovenbuik, kaak, nek of rug, kortademigheid, extreme moeheid, en duizeligheid. Hierbij wordt vaak niet aan het hart als oorzaak van de klachten gedacht. Dagelijks sterven meer dan 50 vrouwen in ons land aan hartkwalen. En terwijl dit met een tijdige en juiste diagnose wellicht voorkomen had kunnen worden. De cardiologen van HartKliniek hebben daarom de 'HealthCheck Vrouw' ontwikkeld, een checkup-test waarbij vooral ingegaan wordt op vrouwspecifieke risicofactoren voor hart- en vaatziekenten en geluisterd wordt naar atypische klachten.

’Spacer’

HartKliniek Nederland

Logo HartKliniek Nederland