Totaal inzicht in de gezondheid van uw hart

Hoe is de nazorg geregeld?

Wanneer er iets afwijkends wordt gevonden, kunt u direct geholpen worden door de cardioloog. De cardiologen van HartKliniek staan u met raad én daad bij. De meeste behandelingen kunnen zij zelf verrichten bij HartKliniek. Indien een chirurgisch of invasief (dotter, ablatie) ingrijpen noodzakelijk is, kunt u terecht in een ziekenhuis naar keuze. Onze cardiologen geven u informatie over verwijsmogelijkheden en kunnen dit voor u organiseren.

Wanneer het een afwijking betreft die onmiddellijk ingrijpen vereist, regelen onze cardiologen een acute opname voor u in een ziekenhuis naar keuze. Uw zorgverzekeraar vergoed in dit geval dan de behandeling volledig (met uitzondering van uw eigen risico).

Mocht er iets afwijkends worden gevonden buiten het cardiologische specialisme, dan wordt u doorverwezen naar de juiste specialist.