Home Over HealthCheck Kwaliteitsbeleid

Kwaliteitsbeleid

HealthCheck is onderdeel van HartKliniek, die sinds 2014 lid is van branchevereniging Zelfstandige Klinieken Nederland (ZKN) en voldoet aan het ZKN-keurmerk. ZKN is de organisatie die er op toeziet dat zowel het medisch handelen als de bedrijfsvoering van de aangesloten klinieken voldoet aan de gestelde eisen.

Waarborgen kwaliteit

Daarnaast wordt HartKliniek periodiek gevisiteerd/ge-audit door meerdere onafhankelijke externe auditors om de kwaliteit en veiligheid te waarborgen, waaronder de NVVC, de beroepsvereniging Nederlandse Vereniging Voor Cardiologie.

Kwaliteitsmanagementsysteem

Om de kwaliteit te waarborgen is er een kwaliteitsmanagementsysteem aanwezig bij HartKliniek waar protocollen, richtlijnen, werkwijzen, meldingen en dergelijke worden opgeslagen en bijgehouden. Om te controleren of onze klinieken voldoen aan de kwaliteitsnormen, worden er periodiek door de afdeling Kwaliteit en/of door een lid van de kwaliteitscommissie, onder leiding van de Medisch directeur, interne inspecties en audits uitgevoerd. Extern wordt een onafhankelijke certificeringsinstantie gevraagd ons periodiek te controleren op zaken zoals: veiligheid, infectiepreventie, medisch beleid, medicatiebeheer, onafhankelijke verplichte metingen, patiëntevaluaties, PROM’s, PREM en patiëntenvoorlichting.

Terugkoppeling van patiënten

Wij hechten veel waarde aan de mening van onze patiënten. Heb je bij ons een preventief onderzoek gehad of ben je in behandeling, dan ontvang je een onafhankelijke patiëntenenquête die je anoniem kunt invullen. Deze enquêtes geven inzicht in de tevredenheid en bieden ons de mogelijkheid om bij te sturen wanneer bepaalde zaken niet goed zijn verlopen.

Daarnaast heeft HartKliniek een patiëntenraad opgericht. Onze patiëntenraad werkt volgens de richtlijnen van de Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen (WMCZ). De patiëntenraad komt elk kwartaal bij elkaar en adviseert HartKliniek op basis van de patiënttevredenheid.

Kwaliteit van onze zorgprofessionals

Onze medewerkers beschikken over de verplichte en benodigde diploma’s, registraties en bij- en nascholingen. Ook blijven onze cardiologen en laboranten geaccrediteerd door het bijwonen van nationale en internationale congressen, trainingen en symposia.