Totaal inzicht in de gezondheid van uw hart

Healthcheck Compleet

De HealthCheck Compleet is een totale screening op de afwijkingen van uw hart en grote bloedvaten. Hierdoor kunnen afwijkingen zoals een lekkende hartklep, (bloedvat)vernauwingen en hartritmestoornissen vroegtijdig ontdekt worden.

Tijdens dit onderzoek wordt uw hart door middel van een ECG-onderzoek (hartfilm) in rust en bij inspanning gecontroleerd. Daarnaast wordt met echocardiografie en doppler gekeken naar de aorta (grote lichaamsslagader in de borstkas en voor zo mogelijk zichtbaar het verloop van de aorta tot in de buik). Tenslotte kunt u de HealthCheck Compleet op verzoek nog uitbreiden met hartritmeonderzoek (een holter) thuis. U krijgt dan gedurende 24 uur een registratieapparaat mee naar huis.

Een HealthCheck Compleet bestaat uit de volgende onderdelen:

 • Consult bij de cardioloog.
 • Aandacht voor uw klachten, medische voorgeschiedenis, medicatiegebruik en risicofactoren.
 • Bloeddrukmeting en auscultatie van uw hart.
 • Bloedonderzoek (totaal cholesterol, triglyceriden, HDL 'gunstig cholesterol', LDL 'ongunstig cholesterol' en glucose 'suiker').
 • ECG (12 kanaals-hartfilmpje).
 • Inspanningstest (fietstest onder ECG- en bloeddruk controle).
 • Echocardiografie (echo van het hart).
 • Vaat-echo* (met de hart-echo machine wordt ook de grote lichaamsslagader voor een deel in beeld gebracht.
 • Berekening van uw risico (ziekte of sterfte door hartvaatziekten binnen 10 jaar).
 • Direct uitslag-bespreking inclusief schriftelijke rapportage.
 • Indien u ook een holter onderzoek (24 uurs hartritme onderzoek bij u thuis) wilt laten uitvoeren, dan bedragen de extra kosten € 105,-.

*Bij de 'vaat-echo' wordt door middel van een hartecho-machine ook gekeken naar de grote lichaamsslagader, voor zover deze in beeld is te krijgen en betrouwbaar is te beoordelen. Doorgaans kan op deze wijze een goed beeld worden verkregen van aorta thoracalis (aortawortel, aorta ascendens/opstijgend deel en aorta arcus/boog). Er wordt ook gelijktijdig gekeken naar de aorta abdominalis (buikslagader) mits zichtbaar en beoordeelbaar. De aorta abdominalis is berucht voor het optreden van een aneurysma. Hier kan vroegtijdig naar worden gekeken (mits de beperkingen van echo in acht worden genomen). Het onderzoek naar aorta thoracalis en abdominalis kan in het algemeen het beste door middel van een CT-scan met contrast worden gedaan.

Belangrijk om te weten over een preventief onderzoek is dat:

 • Kleine afwijkingen niet altijd kunnen worden opgespoord.
 • Er soms ook afwijkingen worden gevonden waarvoor behandeling niet nodig of niet mogelijk is.
 • Een normaal ECG een hartafwijking niet altijd uitsluit.
 • Bloeddruk een aanzienlijke spontane variatie in de tijd kent.
 • Een fietstest een zeer beperkte plaats heeft bij vrouwen als diagnosticum.
 • De kans op een fout-positief of fout-negatief testresultaat in ogenschouw dient te worden genomen.

Prijs: €665,-